niet rijp om over te gaan…

elk jaar is het zo!

elk jaar worden kinderen doorheen het jaar ‘getest’ en als ze zien dat er iets met het automatiseren van informatie aan de hand is gaan meteen de bellen rinkelen van – autisme –

helaas worden zo veel kinderen ZONDER autisme gediagnostiseerd met autisme.

ja zelfs door test centrums die niets van autisme kennen – of toch net iets te beperkt – en nee ik zeg dat niet omdat ik er zelf niets van ken!

neem nu een leerstoornis – of een leerbeperking – zoals ik het hier nu ga noemen.

Dyslectisch zijn – dyscalculie hebben.

in heel veel gevallen is dit een – verminderde automatisering van de leerstof en een verminderde aandacht boog en focus – dus met andere woorden – kan zich niet goed concerteren –

dan gaan ze goochelen met alle aanverwante labeltjes die gelinkt zijn aan autisme alle A’s komen er dan naar boven.

 • ik ben er al lang niet meer in mee in die aanverwante labeltjes

maar dàt is ook niet nodig!

1 ding weet ik zeker – MILD AUTISME – BESTAAT NIET.

zo simpel ist.

ok dit nog maar eens beschreven, nu mijn punt!

Hoe kan je (o.a. in het kort) dus (h)erkennen dat je kind een leerbeperking heeft?

 • of een creatief denkend brein heeft?!
 1. hij/zij draait zijn woordbeeld en cijferbeeld om.
 2. hij/zij is met begrijpend lezen en hoofdrekenen een ‘ramp’ (?!)
 3. hij/zij is wat trager dan al de rest in het oplossen van taakjes en antwoorden geven
 4. hij/zij droomt en is precies minder aanwezig in de les
 5. je krijgt van hem maar een deel het andere deel blijft verborgen
 6. de faalangst is onherkenbaar en daarom heeft hij over het algemeen een minder goed resultaat
 7. hij/zij wiebelt de hele tijd en reageert onaangepast en of is passief en reageert gelaten bij opdrachten uitvoeren
 8. hij/zij kan geen vlotte flexibele bewegingen uitvoeren in de turn of zwemles
 9. hij/zij houd van steeds het zelfde herkenbare
 10. hij/zij is uitzonderlijk goed in hele specifieke opdrachten
 11. hij/zij is uiterst empathisch in de zorg bij andere kinderen en heeft een groot inlevingsvermogen.

de laatste 4 is bijna niet gezien in een schoolse beoordeling en al zeker niet gezien in een momentopname in het testcentrum, maar wel belangrijk in het hele verhaal!

NU HEEL BELANGRIJK IS om te kijken naar een kind op het vlak waar hij WEL GOED IN IS !

Kijken naar wat er niet goed is is ook een kunst! Maar dit zijn we helaas meer gewoon om te doen.

 • een kind dat hele hoge punten scoort maar zich toch niet goed voelt in de school
 • een kind dat zich goed voelt in de school maar niet in de klas
 • een kind dat zich zo uitslooft in de school om maar te willen begrijpen en mee te kunnen met de rest en compleet stil valt van vermoeidheid thuis
 • een kind dat goede punten haalt maar bij thuiskomst niet meer kan doen dan in zijn eigen bubbel zijn gang te gaan – de boel op stelten zetten of passief / actief gaan gamen
 • een kind dat zoveel onzichtbare faalangst heeft die niet zichtbaar is en zegt bij het huiswerk doorheen heel het jaar – ik kan dat toch niet –
 • een kind dat op een andere manier van aanpakken – door in beeld neer te zetten wat er op het bord geschreven staat – wel goede resultaten haalt
 • een kind dat liever met zijn handen bezig is en veel liever speelt dan herhalende informatie overdrachten verwerkt en daar ongelukkig van is geworden doorheen het schooljaar…
 • ….
 • ….
 • vul aan…

Dàt is altijd een teken aan de wand!

KIJKEN NAAR DAT WAT WEL GOED GAAT IS OOK EEN KUNST!

 • het kind dat zijn cijfers en woorden omdraait kan misschien wel goed met andere kinderen om en weet misschien wel intuïtief wat hij/zij moet doen als iemand hard gevallen is?
 • het kind dat wel goede cijfers haalt maar niet graag naar school gaat kan misschien wel goed spreken in een andere taal en kan daardoor zijn ei niet kwijt op de school?
 • een kind dat wiebelt en of passief is bij opdrachten is misschien beter gezind en enthousiast als er is nagegaan op welke manier hij/zij de informatie beter kan opnemen en verwerken – BEELD DENKERS en SENSORISCHE VOELERS!
 • een kind dat faalangst heeft is geholpen door zelf zijn eigen opdrachten ‘in elkaar te steken’ door uitdagingen aan te nemen die tot het zelfde resultaat leiden. – VERSTERKING VAN EIGEN KUNNEN GEEFT ZELFVERTROUWEN !
 • een kind dat een leerbeperking heeft in automatisering is misschien wel zeer hoog begaafd op emotioneel vlak! EQ BEGAAFDHEID IS EEN BELANGRIJKE GROEIPIJLER !
 • ….

Op dit moment hebben ouders van deze kinderen of een diagnose gekregen waar ze wat mee kunnen OF ze hebben een diagnose gekregen waar ze van denken – ik voel het niet?! – OF ze denken niet verder en volgen blindelings wat de school adviseerd.

WAT DE SCHOOL ADVISEERD IS NIET ALTIJD VANUIT KENNIS gebaseerd !

 • oei ik ga hier wel erg sterk kort door de bocht…

heel veel lagere en middelbare scholen gaan het advies geven dat heel klassiek is bij leerlingen die die ‘niet rijp zijn’, ‘hij/zij kan de leerstof niet goed opnemen’, ‘ hij/zij werkt te traag’, ‘hij/zij wil maar maar kan niet’…

kortom;

 • het kind laat zien dat het ondermaats presteert op de maatstaven van het ‘boek der kunnen’ en onze missie en visie vanuit de school.

dàt is in hele simpele woorden en alweer even kort door de bocht wat vele mensen hebben gehoord van hun kind.

Het gaat niet!

en dus adviseren wij om te blijven zitten en eventueel na dit jaar door te stromen naar een bijzonder aangepast onderwijs – BO – TsO – BSO of op leercontract…

Wat gaat er mis?

KINDEREN MET AUTISME gaan de mist in als

 • hun strategieën niet meer kunnen ingezet worden op (hoeveelheid) informatie die ze moeten kunnen verwerken.
 • het verstandelijk vermogen niet meer kan ‘volgen’ bij emotionele veranderingen – pubertijd –
 • hun vol hoofd veel tijd vraagt om te recupereren – autistische burn out – let op kan al op jonge leeftijd!
 • hen niet genoeg uitdaging geven is of aangegeven is en ze het vertrouwen in school en in zichzelf verliezen
 • hun attitude veranderd is door de omgeving waarin ze leven of vertoeven
 • dat er niet genoeg gevraagd is naar hun verhaal, hen beleving en hun mening of ervaring !!!!!!!

KINDEREN MET EEN leerstoornis LEER MOEILIJKHEID gaan de mist in als;

 • ze steeds op de zelfde manier informatie moeten verwerken
 • ze steeds op de zelfde manier worden benaderd
 • ze steeds op de zelfde manier opdrachten moeten uitvoeren – ook al zijn ze vrij in groepsopdrachten !!!!!! –
 • ze steeds op hun – niet kunnen – gewezen worden
 • ze steeds op…
 • ….

Kinderen en tieners met een leerbeperking & autisme (onzichtbaar autisme type Asperger in heel veel gevallen hier ) hebben het extra moeilijk, omdat er steeds meer naar de leerbeperking gaat gekeken worden en minder naar de socio/culturele ontwikkeling gaat gekeken worden.

Kinderen en tieners met een leerbeperking en leermoeilijkheden op vlak van AUTOMATISERING hebben het ook moeilijk want ze hebben geen autisme – ook al zijn de testen wel in die richting en zo ook gecommuniceerd naar de ouders door niet experten (?!) – ze hebben een groot opgelopen probleem omdat ze niet meer kunnen automatiseren maar verder op sociaal vlak het uitstekend doen omdat ze wel een hoog EQ hebben! – *

 • NOOT – kinderen met Asperger kunnen de hierboven genoemde symptomen ook laten zien als ze jonger zijn. Als ze ouder zijn gaan ze in de omgang specialer reageren en noemen de buitenstaanders ze – als specialere – DAN is er dus wel een vorm van autisme aanwezig! Als ze ouder zijn – pubertijd – ga je het autisme aspect er kunnen uithalen!

AUTISME GAAT STEEDS GEPAARD MET – speciaal – SOCIAAL GEDRAG ! daar kan je veel aan toetsen! maar je moet het leren zien.

En net dàt – het zien! daar wringt het schoentje!

VEEEEEEEEL scholen volgen de klassieke manier van kijken, beoordelen en oordelen dat een kind in een waterval systeem komt.

Herhaling – is een geliefkoosde optie – het jaar overdoen om de automatisering goed te krijgen –

Vraag – maar wat dan als het allemaal het zelfde blijft en het kind een beeld of sensorische voeler en denker is?

Is het team van leerkrachten goed op de hoogte hiervan?

Waterval – is ook een geliefkoosde optie – van gewoon onderwijs naar BO onderwijs… meestal door eerst te blijven zitten – herhaling – en dan naar BO gaan of ander waterval benoeming…

Vraag – maar wat als het het kind graag een creatievere anders georiënteerde aanpak nodig heeft om zijn talenten te ontplooien! – kunstonderwijs – holistisch georiënteerde aanpak… *

Noot: kunst en holistische scholen zijn zeer goed om de beeldende creatieve intuïtieve kinderen te stimuleren vanuit hun talent om creatief bezig te zijn & om hun sociale sterke vaardigheden nog te versterken!

Versnellen – bij kinderen die een hoger cijfer laten zien op hun algemene opdrachten en toetsen…

Vraag – de mens gebruikt meer dan 80% van zijn tijd door in sociale omgevingen, wat als de nadruk op socio/culturele vaardigheden verminderen tijdens de versneltijd?

DUS kortom, ouders;

WEES KRITISCH en voel wat jij als ouders voelt bij het advies dat je hebt gekregen!

WEES REALISTISCH voor jezelf maar ook ten voordelen van het geluk van het kind…

STEL JEZELF IN DE PLAATS VAN HET KIND en voel even goed mee! Neem tijd om een beslissing te nemen!

Laat je niet van de wijs brengen, ga praten met andere, je arts, vraag een tweede opinie, zeg het tegen andere, vele mensen hebben een soortgelijk verhaal.

MAAR BLIJF STEEDS DICHT BIJ JEZELF – je hart weet het! – je verstand niet! –

Waarom schrijf ik dit nu eigenlijk?!

Er was een tijd dat wij als ouders van een kleuter – laatste kleuterklas – met de diagnose autisme met een harmonisch ontwikkelde intelligentie – vermoeden hogere begaafdheid – en hoog gevoeligheid, ook het klassieke advies kregen om naar type 9 te gaan met de zoon. Bij de bezoeken aan scholen paste 1 school helemaal in het plaatje en een andere was een twijfel geval. Verschillende bezoeken vonden plaats waarbij ik als mama mat Asperger helemaal overprikkeld was door zulke intense en belangrijke beslissing en dus niet meer helder kon nadenken op belangrijke momenten en de papa nog steeds aan het verwerken was wat de diagnose was bij zijn zoon. Net voor de school begon kregen we een tip van een interne leerkracht lager onderwijs die de zoon al meerdere malen had bezig gezien en zei – die hoort niet in het bijzonder onderwijs type 9. We gingen op bezoek, en zegde onze plaats af in de type 9 school. Nu vandaag zoveel jaren later gaat de zoon nog niet graag naar de school, is zijn resultaat extreem afhankelijk van de uitdagingen die hij krijgt en is nog steeds wiebelend actief in de klas. Op sociaal vlak moet hij mee op zijn typische manier in een grote school waar meer dan 300 kinderen zitten. Hij is eist veel van zijn ouders doordat hij nog steeds niet graag naar school gaat omdat hij zich zit te ‘vervelen’ en het moeilijker heeft om aansluiting te vinden met zijn klasgenoten – al doet de school zijn uiterste best om dit ook in goede banen te leiden. NU zijn wij een dossier aan het opstarten om hem in het middelbaar in een ‘aangepaste’ school onderwijs te laten genieten die specifiek werkt op de mogelijkheden die hij heeft en nog kan ontplooien, dàt is een traject van 2 jaar en heeft een kostenplaatje van om en bij de 2.500 à 3.000 euro. Waarmee ik wil zeggen; als je kind een handleiding heeft, een labeltje heeft dat KLOPT en GEPAST is dan moet je als ouders heel goed op de hoogte zijn en heb je goed begeleiding nodig zowel in het ‘gewoon’ onderwijs als in het bijzonder onderwijs!

Dus!

ELK KIND LAAT ZIJN NODEN ZIEN!

al compenseert een kind heel veel – zeker bij HB kinderen en zeker bij Asperger kinderen, het laat altijd zijn wat zijn noden zijn!

het is aan de ouders om de gepaste verantwoordelijkheid te nemen.

Er zijn mogelijkheden genoeg!

Succes aan alle prachtige kinderen!

Jullie zijn geweldig!

Aan de ouders!

Kijk naar uw kind zijn talenten!

Advertentie

5 gedachten over “niet rijp om over te gaan…

 1. Nou, dat is een lange tekst waar ik apart voor moet gaan zitten. Ik zal je dus nog laten weten – zonder op dit moment nog een woord heb gelezen – wat mijn reactie is. Nu zit ik net de toespraken over de koloniale herdenking Kiti Kotie over Curaçao, de bovenwindse en benedenwindse eilanden plus Suriname van vandaag in Amsterdam beluisterd en zit daarover nog na te sudderen hoe dat gestalte moet krijgen, waarbij ik over een herziening van westerse ontwikkelingssamenwerking zit na te denken. Want één spiritueel aspect wordt natuurlijk vergeten, namelijk dat wij als blanke Europeanen in vorige levens ook onder dat racisme en onderdrukking hebben geleefd. https://www.afrikamuseum.nl/nl/online-keti-koti-festival?gclid=CjwKCAjwz_WGBhA1EiwAUAxIcYpay2jMQZp2vCHmV4t0HK6dD7_ke8S1PrFY6rZhm-alES_ap0QEMBoCOKkQAvD_BwE

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s