Autisme, qu’est ce que c’est?

we zijn er weer – we naderen april –

en dan is er weer wat meer aandacht over en voor autisme.

ik heb er de laatste weken en maanden alweer meer en meer gesprekken over.

  • ja net toen ik alles los heb gelaten en ermee wil stoppen trek ik toch mensen aan die van me nog info willen…

dus doe ik rustig verder, maar niet voor iedereen…

ja WERELD AUTISME DAG komt eraan.

maar wat is nu autisme voor mij als 47jarige vrouw met autisme?

het is voor mij persoonlijk een

MANIER VAN ZIJN

EEN MANIER VAN ZIJN IN JE EIGENSTE LEVENSBEWUSTZIJN

en natuurlijk ook voor een bepaald deel van je onderbewustzijn.

MAAR ik heb autisme – type Asperger – ik BEN geen autist!

ik heb getwijfeld of ik dit jaar iets ging schrijven over autisme, er is al zoveel waar we mee ‘geplaagd’ worden en ons niet beter door voelen, wat moet ik dan nog eens over autisme beginnen te schrijven…

ik heb mezelf om 11.11u toch overhaalt om te schrijven.

ik weet dat er veel mensen, jong volwassenen en kinderen nu echt afzien van een ongeziene Asperger type.

&

er is gewoon nog steeds VEEL TE WEING KENNIS over autisme die onzichtbaar is en blijft – vooral bij vrouwen, maar zeker ook nog bij jongens en mannen.

ER IS NOG STEEDS TE WEINING GOEDE KENNIS DIE GENUACEERD IS BIJ KLINISCHE PSYCHOLOGEN en ja ook bij psychiaters en zeker bij psychotherapeuten en coachen!

ach ja dacht ik, ik kan blijven ‘vechten’ om de info die ik heb te verkondigen als ik telkens de deuren tegen mijn neus krijg en toch nog bot vang omdat – ik een a typische Asperger ben – in het hele rigide denk verhaal van de hulpverlening…. (waar ik de kracht blijf halen om het telkens toch te doen, soms vraag ik het me echt heel diep af hoor).

maar goed, is snuiven aan de happiness etherische olië en ik hier ben ik dan.

START – Autisme – wat ist nu eigenlijk?

heel simpel, het is een andere manier van ZIJN.

zo

dàt heb ik nu gezegd!

klaar!!! hahahaha…

laat ik het even verduidelijken met een aantal punten die een dualiteit veroorzaken bij – den autist – enerzijds en – de hulpverlener – anderzijds

  1. Leren leven met autisme

Leren leven met de maatschappij waarin autisme als een beperking is gezien omdat het een een spectrum stoornis is in de DSM5.

Dàt is een uitdaging! een hele grote uitdaging. Zowel voor mensen die kern autisme hebben, als de meest algemene autisme stoornis als voor de Asperger.

Ja je merkt het, ik deel hier als – Asperger – graag de dingen op in de gepaste nuance.

& daar roep ik echt op om daar verandering in te brengen.

2. Wat was er eerst, autisme of een bepaalde begaafdheid?

Oké hier laat ik kernautisme en het bulkbegrip autisme even buiten, hier ga ik verder op hoe genuanceerd autisme eigenlijk is.

Laten we is even kijken naar wat er eerst is?

Nu volgen er 10 punten over – wat is autisme!

Als 1ste zijn we als mens vervaardigd met zintuigen – deze zintuigen spelen bij elke mens een belangrijke rol. Voor mensen met autisme en hogere begaafdheid een zeer belangrijke rol.

Als 2de zijn we als mens vervaardigd met een natuurlijke wijsheid. Deze noemen we ons ‘buikgevoel’. Wat we dus in de psychologie intuïtie noemen. Deze is meestal bij mensen met Asperger fijn afgestemd op een bepaald gebied waar net je – talent – aanwezig is.

Als 3de zijn we als mens allemaal op de wereld gekomen om te communiceren met handen voeten en ogen. Daarna zijn we pas zijn we gaan leren. Heel veel mensen hebben dat talent nog steeds om heel intuïtief te communiceren en informatie op te vangen, denk maar aan de HG* en de HSP’s* van deze wereld, maar ook bij jonge Aspergers zie je dat terug. – Daar komt waarschijnlijk de term – ontwikkelingsstoornis – van, omdat deze eigenschap niet als meerwaarde gezien is in onze maatschappij en dus een stoornis is geworden. – onthoud dit goed is belangrijk! –

Als 4de zijn we als mens allemaal met een gemiddeld IQ* op de aarde gekomen. Dus met andere woorden – het verstand dat je hebt – is dus heel belangrijk in ons leven anno 2021.

Helaas slaan we hier nog steeds de bal compleet mis als het over autisme gaat.

Goed laat ik het nu voor eens en altijd een in het groot beschrijven

HET VERSTANDELIJK VERMOGEN VAN IEMAND MET AUTISME ZIT MEESTAL NIET ALLEEN IN HET IQ !

HET VERSTANDELIJK VERMOGEN VAN IEMAND MET AUTISME ZIT MEESTAL NIET ALLEEN IN HET EQ !

Het verstandelijk vermogen van iemand met autisme is het belangrijkste uitgangspunt om een sterke vorm van autisme te ontwikkelen of niet!

Alleen door je verstandelijk vermogen ontwikkel je zichtbaar en onzichtbaar autisme. Zelfs vanuit trauma kan je ogenschijnlijk autisme ontwikkelen door net dat typerend denksysteem waar men het label autisme op plakt. – !!!!! –

Alleen door je verstandelijke vermogend – begaafdheidscoëfficiënt – kernbegaafdheid – hoog IQ – hoog EQ – bepaal je als mens met autisme je FLEXIBELITEIT van je autistisch gedrag en gedragingen.

  • trouwens dit is idem voor mensen die een trauma hebben opgelopen in hun leven. Alles staat of valt met hun begaafdheid en veerkrachtig denk en voel vermogen.

DUS:

meten is NIET weten bij mensen met autisme !

Ik praat altijd over begaafdheid als het over autisme gaat als ik mensen educatie geef en als ik kinderen en volwassenen coach met autisme.

Ik neem steeds heel veel aandacht voor de zintuiglijke waarneming, steeds heel veel aandacht voor de begaafdheid – ook de ‘verborgen’ begaafdheid !, en ik neem veel waar in jawel de lichaamstaal.

Ik praat steeds over sensitiviteit als ik over autisme praat!

Ik ga steeds het waarnemingsvermogen na. Ik ga steeds opzoek naar strategieën om te overleven, te leven met zijn of haar autisme.

Ik ga steeds na wat de emotie regulerende vermogens zijn en ga in een coaching/training na wat de strategieën zijn op dit gebied.

Als 5de zijn we als mens allemaal bevlogen in emotionele waarnemingen. Emoties sturen onze gedachten, sturen ons lichaam en sturen onze communicatie. PUNT. Denken we!

Dààr komt de kat op de koord. Emotieregulatie, gedachtenkracht, actie en reactie, vecht, vlucht, bevries –  fight-flight-freeze response – daar zit een verschil bij mensen die een diagnose autisme hebben gekregen!

Waar ook een verschil in zit en in één noemer kan genoemd worden in dit punt 5 emotieregulatie is het waarnemingsvermogen op alle vlak maar vooral op het gebied van – het voorkeurzintuig – en op het gebied – van de voorkeursbegaafdheid – die ingezet is ALTIJD is in gezet – op vlak van vanuit onbalans – een trauma – is een activatie van alertheid – als van een voorkeurs begaafdheid en interesse – activatie interesse – om onder prikkeling tegen te gaan.

  • ja ze hebben daar schone woorden voor – één van die woorden waar ik me mateloos aan stoor is het – rigide denken – maar goed dat is persoonlijk…

We hebben het bij dit onderwerp heel graag over prikkels. Over en onder prikkeling. Vele weten niet dat mensen met Asperger zeer dikwijls onder prikkelt zijn. Dit uit zich op de zelfde manier als overprikkeling en kan overprikkeling uitlokken! Dus kennis van zaken is hier echt een must.

Als 6de zijn we als mens allemaal uitgerust met een lichaam. De taal van het lichaam is een zeer belangrijke taal – 80% lichaamstaal 20% communicatie! You know! Lichaamstaal is een zeer belangrijk communicatie middel in de communicatie van mens tot mens. Nog belangrijker bij mensen met autisme en nog belangrijker voor mensen met Asperger.

Hier komt het zeer hardnekkig en UITERST BALACHELIJK CLICHE uit DAT MENSEN MET AUTISME GEEN EMPHATIE zouden HEBBEN.

voor eens en voor altijd wil ik niet generaliseren – wie het niet geleerd heeft is er zeker en vast minder goed in – dat is ook zo voor mensen zonder deze diagnose –

MENSEN MET AUTISME HEBBEN ZEKER EMPHATIE

EN IS DIKWIJLS HEEL STERK AANWEZIG !!!!

Vele mensen zonder autisme kijken naar de lichaamstaal van en zien dan emphatische uitingen gevolgd door verbale communicatie. Dé emphatische houding van iemand met autisme is in andere hun ogen minder tot niet aanwezig omdat ze doodgewoon de tijd niet nemen om de subtiele acties te zien, te horen en te ‘lezen’.

Emotie regulatie, begaafdheid, het lezend vermogen van lichaamstaal en het zelfbewustzijn is cruciaal bij iemand ZONDER en MET autisme.

Bij mensen zonder en MET autisme vraagt dit TIJD!

DUS;

  • alles wat een normaal mens zonder diagnose autisme en aanverwante waarneemt, opneemt is steeds HETZELFDE !

zeer belangrijk!

IEMAND MET AUTISME NEEMT ALLES HETZELFDE WAAR ALS IEMAND DIE NORMAAL IS !

alleen de verwerking is anders door het autistisch brein van iemand met autisme!

Ja, het hoge woord is eruit!

Als 7de zijn wij als mens uitgerust met een bepaald vermogen om alle informatie die we krijgen bewust en zeker ook onbewust, spiritueel en universeel te verwerken en zeker ook niet te kunnen verwerken – dat uit je lichaam dan wel als pijntje of als ziekte -.

Vele hulpverleners zijn gewoon aan een verwerkingspatroon van de gemiddeld begaafde niet gediagnosticeerde mens.

Je kan daar perfect psychologische processen en protocollen op afmeten en ermee aan de slag gaan.

DIT IS TOTAAL ANDERS BIJ EEN AUTISTISCH BREIN.

& dit is het boeiendste stuk van alles wat met autisme te maken heeft voor mij als Asperger en als een mama van een HB* Asperger zoontje.

Het simpelste om het je voortestellen wat een autistisch brein is is een hele grote – oneindig grote – kast met verschillende schuiven met daarop verschillende handvaten en deuren in verschilden vormen en maten.

Die kast heeft zoveel vakjes dat het dus of een geautomatiseerde route – hersen verbinding is – waar je vanzelf het schuifje weet in die oneindige kast – de schuif van je onderbroeken bv – dat iemand met autisme veel info over de onderbroek er automatisch gaan insteken maar ook de onderbroek met auto’s maar het kan dan ook zijn dat de trui met auto’s ook in die schuif gevonden gaat worden, ook al is er ergens in die oneindig grote kast zeker wel een grotere schuif voor truien – want die zijn groter dan onderbroeken – maar daar zitten geen truien met auto’s op en bij mijn onderbroeken wel, dus wast nu sorteren op onderbroeken, of sorteren op truien?! – ja er staat een auto op beiden dus ze horen bij elkaar…. en zo verder en zo voort en dit MET ALLES WAT ER IN HET LEVEN GEBEURD, WAARGENOMEN IS, BELEEFD IS en dàt is onwaarschijnlijk vermoeiend, want wat doe je nu als je een auto ongeval hebt gehad? Waar ga je sorteren? bij je onderbroeken want daar zit een auto in, bij de truien? en wat moet ik doen met een ongeval?!….

TUUUUUUUUUUUT

en nu zijn we weer bij het begin, want dit hebben alle mensen ben autisme gemeen.

EEN ANDERS DENKEND BREIN

Als 8ste zijn we als mens een deel van een groot universum. Een eindeloos en oneindig universum. Dàt is wat vele mensen over het hoofd zien. Waar mensen met autisme soms nieuwetijdskinderen genoemd worden en kinderen en mensen die een boodschap mee hebben voor de wereld van nu is voor mij persoonlijk autisme hier echt een onderdeel van.

Helaas is deze materie nog steeds taboe.

We hebben het over indigokinderen en steken ze ook in deze indigo scholen. We hebben het over nieuwetijdskinderen en gaan zo goed als kan met deze prachtige eigenschap op.

We hebben het vooral over sensitiviteit en een andere sensitieve waarneming.

Dàt maakt dat vele kinderen en volwassenen met autisme zeer sterk een talent hebben in ‘iets’, en daar bijzonder goed in zijn.

Dit is dus een kunst om het te ontdekken.

MAAR een abstract onderwijssysteem is niet voor ieder kind met autisme goed. Zoals ook niet elk kind met autisme – en volwassenen – graag doorgedreven structuur graag heeft.

Waardoor heeft iemand met autisme nu een groot gevoel voor spiritualiteit en het universum?

Dit is heel éénvoudig – door hun sensitief vermogen en verbindingen met het leven in zijn essentie.

DIT is één van de voordelen van een ontwikkelingsstoornis, daar waar het bij andere verloren gaat blijft het bij sommige kinderen & volwassenen met autisme nog steeds levendig en actief is.

Hier komt ook de hogere begaafdheid op EQ bij kijken als dit ook gaat gecommuniceerd worden!

Wanneer een kind of volwassenen dit kàn communiceren is er spraken van een hogere EQ begaafdheid. In samenhang met een goed getrainde intuïtief vermogen tot universele waarnemingen.

Deze mensen zijn heel dikwijls intens verbonden met de natuurlijke vorm van het leven in de natuur.

Hebben ook een levendige fantasie die echt is.

Deze mensen nemen ook alles waar x 10!

Yes alles is zo intens en komt binnen met de intensiteit van een krachtige intense schokgolf – idem emoties !!!!!

NIET TE VERGELIJKEN MET HSP EN HG !!!!

Als 9ste zijn we als mens allemaal geboren met onze eigenste portie wijsheden en talenten. Die hebben we niet moeten leren! Nee die zijn we vergeten in ons vroeg leven!

Onze talenten en onze creativiteit hebben we meegekregen bij de geboorte – zelfs al voor de geboorte* – en gaan doorheen het leven opzoek naar deze talenten.

Mensen met autisme vallen meestal op omdat ze goed zijn in heel specifieke dingen. DAT is meestal heel herkenbaar!

NEEEEEEEE we sorteren niet allemaal alles op vorm en kleur, nee dat doen we niet allemaal – dit is meestal een fase in het leven – daarna is het een controle mechanisme geworden – nee dàt is het niet, maar wat mensen met autisme wel goed kunnen is out of the box denken en zeer sterk associëren.

Wanneer je de tijd neemt krijg je een beeld van hun sterkte omdat dit zo eigen is aan het ASSbrein.

Daar zijn de komen de Savanten in beeld. De genieën op elk vlak in ons leven en in de wereld hebben een bijzondere mix van HB*, autisme – type Asperger – en associatie – creatie.

Dit heeft een heel groot nadeel! Mensen verstaan je niet in éérste instantie!

Hier meer aandacht voor hebben is echt een positieve ontwikkeling in de hulpverlening, ALS de hulpverlening NIVEA gaat gebruiken en heel open van geest, van hart en van mind gaat hulp verlenen!

  • helaas zijn deze mensen zeer éénzaam, op veel vlakken tegelijkertijd.

Als 10de zijn we als mens allemaal voorzien van een grote portie instincten en moeten we ons hele leven opzoek naar bewustwording van eigen gedrag en dat van een ander?

Zijn we als mens dagdagelijks bezig met balans te vinden in elk onderdeel van het leven, daarbij is een hele belangrijke parameter voor beschreven – het algemeen en persoonlijk welbevinden -.

Bijvoorbeeld is STRUCTUUR de grote meerwaarde en meteen ook de grote struikelblok.

één van de grootste misverstanden is dat mensen met autisme graag STRUCTUUR hebben!

het nekt namelijk talent vorming, creatie en ontplooiing.
  • mijn vriendin zegt dat ze nog nooit zo ne chaotische autist heeft ontmoet als ik – hahahaha – ik kan veel makkelijker creëren als er gestructureerde chaos is in mijn omgeving.

Ik ben geschoold als kunstenaar en ben een kind dat van het universum leeft en heel intuïtief haar verbinding met de natuur heeft verworven en dus ook een levendige fantasie heeft meegekregen.

Ik heb behapbare chaos nodig om als mens en als kunstenaar te leven.

STRUCTUUR is niet hetzelfde als orde hebben!

Het cliché – een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd – klopt over het algemeen ook voor iemand met autisme!

Al wil ik ook hier niet generaliseren! Want ja wanneer is je hoofd opgeruimd in deze tijden in deze maatschappij en in deze wereld.

Je huis kan zo spic en span zijn als je wil, als het vanuit perfectionisme en vanuit dwang en controle is is er helemaal geen spraken van een opgeruimd hoofd en een goed algemeen welbevinden.

DUS

STRUCTUUR is een sleutelwoord maar geen CODE KRAKER !

Dé code kraker is te vinden in het antwoord op de vraag – waar leef jij voor?! – of dichter bij jezelf – waarvoor sta jij elke dag voor op?!

Tot slot;

het is nu 14.11 – zo lang heb ik geschreven aan dit artikel.

uit de losse pols. yes ik ben al meer dan 20 jaar met dit onderwerp bezig, lang voor ik zelf mijn diagnose heb gekregen op mijn 44ste.

dus zoals het heel vaak met mijn artikels van dit kaliber gaat worden deze verknipt en er ‘zelf bijgeschreven’ op websites geplaats die niet van mij zijn.

dàt is telkens voor mij heel spijtig om te zien, dus alsjeblieft, leer ervan, stel gerust vragen aan mij als professioneel coach, neem het zelfs mee naar uw eigen coach! maar neem het niet klakkeloos over.

ik kan er persoonlijk nog veel veel meer over vertellen, dus dat mag je steeds vragen aan mij.

mijn email adres esthercuyvers1@outlook.be stuur me gerust een mailtje bij vragen.

spam mail is niet gewenst.

Met veel dank om tot hier te lezen!

veel plezier met wereld autisme dag! een belangrijke dag en nacht en dag en nacht en dan en nacht…

Esther Cuyvers 27/03/2021

Advertentie

2 gedachten over “Autisme, qu’est ce que c’est?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s